Verscherping Energiebesparingsplicht: wat betekent dit voor bedrijven?

Waarom de aanscherping?
Energiebesparing helpt niet alleen in het verlagen van je energiekosten maar draagt ook bij aan een verminderde CO2-uitstoot. Tot nu toe moesten bedrijven investeren in energiebesparende maatregelen  die binnen vijf jaar terug te verdienen waren. Sinds 1 juli 2023 gaat deze regel echter verder.

Welke bedrijven vallen onder deze regeling?
Het spectrum is verbreed. Naast de huidige bedrijven, geldt de regeling nu ook voor bedrijven diender het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Tevens de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning voor het milieu nodig hebben vallen sinds 1 juli 2023 onder de plicht.

Nieuwe toevoegingen aan de regelgeving
Investeringen in hernieuwbare energie(dragers) worden nu ook verplicht, mits ze een maximale terugverdientijd van vijf jaar hebben en bijdragen aan minder CO2-uitstoot.

Bedrijven met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas moeten rapporteren over hun energiebesparende maatregelen. Hierbij kan de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’ als leidraad worden gebruikt.

Grote energiegebruikers, die jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas verbruiken, krijgen een onderzoeksplicht. Ze moeten alle kosteneffectieve maatregelen onderzoeken en een plan maken voor implementatie.

Wil je weten of jouw bedrijf hieronder valt? Bekijk dan het stappenplan op rvo.nl/energiebesparingsplicht.

Wie houdt toezicht?
Sinds 1 juli 2023 liggen toezicht en handhaving volledig in handen van de 29 regionale omgevingsdiensten.

Benieuwd welke energiebesparende maatregelen voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn?

Deel dit bericht

Bekijk meer

blog

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Met de recente berichten over de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025, vraag jij je misschien ook wel af: “Is investeren in zonnepanelen nog steeds rendabel?”

blog

Waarom je nu juist wél aan zonnepanelen moet beginnen

Donkere wolken pakken zich samen boven de zonnepanelenmarkt. Althans, zo lijkt het. In de media verschijnen verhalen over het einde van de salderingsregeling, terugleveringskosten, het energienet en failliete zonnepanelenbedrijven.